پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

علی‌اصغر بهاری


جنسیت: مرد
نام پدر: محمدتقی خان
تولد و وفات: (۱۲۷۴ -۱۳۷۴) شمسی
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و استاد کمانچه
وی تحت تعلیم مستقیم پدر خود ، محمدتقی خان قرار گرفت. همچنین از جد مادری خود ، علیخان ، و بعد از فوت وی از فرزندان او استفاده کرد. بیش از همه از محضر رضاخان، دائی خود ، بهره‌ها برد. در مشهد کلاس موسیقی برپا کرد. پس از آن استاد روح‌اللّه خالقی او را جهت تعلیم به مدرسۀ موسیقی دعوت کرد. در سال ۱۳۳۲ش به رادیو دعوت شد و با مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی ایران و ارکسترهای مختلف همکاری کرد. مدتی نیز در دانشگاه تهران تدریس کرد و برای اشاعۀ موسیقی ایران به کشورهای مختلق اروپایی سفر کرد. او در سال ١۳۳٢ به ساز كمانچه در موسیقی ایران جانی دوباره بخشید و پس از آن به نواختن و همچنین اشاعه این ساز مشغول شد.شاگردانش: علی اكبر شكارچی، داوود گنجه‌ای، هادی منتظری، محمد مقدسی بودند. در تهران درگذشت.
منبع : مطالب ارسالی