پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

روزی که قائم مقام اعدام شد (در این روز ۲۸ اوت)


در این روز در سال ۱۸۳۵ میلادی به دستور محمد شاه قاجار، میرزا ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم وقت ایران را كه خود او بارها گفته بود كه سلطنتش را مدیون كاردانی وی می داند تنها به این سبب كه در صدد تغییر فرمانده گارد سلطنتی برآمده بود در باغ نگارستان (محل فعلی ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد) خفه كردند، زیرا شاه سوگند خورده بود كه خونش را نریزد!.
محمد شاه در آن روز از ترس بیماری وبا كه شیوع یافته بود و گرمای بی سابقه تهران، قصد رفتن به لواسان را داشت. ولی پیش از این نقل مكان، به دلیل بدگمانی و ترس از نافرمانی قائم مقام (احتمال كودتا) دستور بی جان ساختن وی را داده و سپس معلم سابق خود، عباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی را جانشینش كرده بود، كه برخی مورخان او را «بی مایه برای صدارت عظما» توصیف كرده اند.
آن روز قائم مقام را كه به اوضاع كشور سر و سامان داده بود و در كتب تاریخ «مردی لایق» توصیف شده است از خانه اش در باغ لاله زار (خیابان لاله زار تهران) به باغ نگارستان برده بودند تا اعدام شود.
همین قدر نشناسی ها، رواج سعایت و بد گمانی مقامات نسبت به یكدیگر، از عوامل عقب ماندگی ایران و رواج تملق و باعث سلطه قدرتهای اروپایی بر سیاستهای دولت تهران در دوران قاجارها بشمار آورده شده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز