چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024
مجله ویستا

چالانچی‌خان


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
نام اصلی وی معلوم نیست. چالانچی‌خان از نوازندگان دربار فتحعلی‌شاه قاجار بود که کمانچه را خوب می‌نواخت و از موسیقیدانان به‌نام عصر خویش و در این کار استاد بود. به‌غیر از وی چالانچی‌خان دیگری هم بوده که ریاست عملۀ طرب ناصرالدین‌شاه قاجار را برعهده داشته است.
منبع : مطالب ارسالی