یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


بشارت ـ سال یازدهم، شماره ۶۵، خرداد و تیر ۱۳۸۷


بشارت ـ سال یازدهم، شماره ۶۵، خرداد و تیر ۱۳۸۷
▪ تفکر راهی به سوی نور/زهرا لوکه علیخان: ص ۴
▪ المقیت/مترجم:محمد باقر جزایری: ص ۶
▪ God , The Determiner: ص ۹
▪ دل یک دله کن/دکتر سید محمد طباطبایی: ص ۱۰
▪ با قرآن در همه حال/زهرا لوکه علیخان: ص ۱۴
▪ سفر معنوی با الهام از آیات و روایات/حمیده دانشجو: ص ۱۸
▪ آتش مرا نمی‌سوزاند/احمد صادقی اردستانی: ص ۲۲
▪ پاداش ده برابر/سیدمحمدباقر طباطبایی: ص ۲۵
▪ کوثر همیشه جاری/علی کاملی: ص ۲۶
▪ برای بهتر زیستن/فاطمه طوسی: ص ۲۸
▪ سلیمان قاضی کوچک/بتول جمشیدیان: ص ۳۲
▪ Sulayman (a.s.) . The Smal Judge: ص ۳۷
▪ این جواب کافی نیست/هادی نیلوفر: ص ۳۸
▪ تجلی قرآن در اشعار بهار/سیدمهدی سلطانی رنانی: ص ۴۱
▪ سست ترین خانه/سیداحمد محمودی: ص ۴۴
▪ The Frailest House: ص ۴۷
▪ سر در نوشته‌های قرآنی/سیدمحسن موسوی آملی: ص ۴۸
▪ نقش مرد/لیلا قبرائی: ص ۵۲
▪ از ناسوت تا هاهوت/فاطمه پناهیان‌پور: ص ۵۶
▪ دام‌های شیطان رجیم/عبدالرضا عبدوس: ص ۶۲
▪ روش حفظ قرآن: ص ۶۶
▪ رمز ثروتمندی/عالیه جعفری: ص ۷۰
▪ لطایف قرآنی: ص ۷۱
▪ کوتاه و خواندنی/نقی رحمانی: ص ۷۲
▪ راز و نیاز در نماز/نقی رحمانی: ص ۷۳
▪ خانواده بشارت: ص ۷۴
▪ اسامی برندگان: ص ۷۵
▪ مسابقه: ص ۷۶
دو ماهنامه بشارت
صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)
مدیر مسئول و سردبیر و مدیر اجرائی: محمد عبداللهیان
تلفن: ۷۷۴۲۰۱۰ (۰۲۵۱)
فاکس: ۷۷۳۹۷۴۷ (۰۲۵۱)
نشانی: قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه ۸،‌ پلاک ۱۲
صندوق پستی: ۳۳۱۹-۳۷۱۸۵
سایت اختصاصی: www.besharat.ir
نشانی الکترونیک: infobesharat.ir
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)