پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

برداشت قارچ


برداشت قارچ
برای حفظ طعم ، مزه و طول نگهداری پس از برداشت،از دادن آب یک روز قبل از برداشت خودداری کرده و مناسبترین زمان برداشت وقتی است که قطر قارچ بین ۱۰ الی ۱۴ سانتیمتر باشد. طریقه برداشت بدین ترتیب است که قارچ را گرفته و کمی چرخ داده تا از بستر جدا شود.
منبع : سایت دوستان