یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

حیدر ابراهیم حسینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از هنرمندان گمنام بود که یک قرن بعد از میرحیدر تبریزی می‌‌زیست. به‌‌ خط وی یک نسخه "دیوان" مانی در کتابخانۀ عمومی لنینگراد است که به‌‌ قلم جلی خوش نوشته است و چنین رقم دارد: "کتبهرالمذنب حیدرابراهیم‌‌الحسینی غفر ذنوبهما فی شهر رجب‌‌المرجب سنهٔ ۹۶۱ احدی و ستین و تسعمائهٔ". ظاهراً دیباچۀ مرقعی در کتابخانۀ ملی وین که به‌‌قلم کتابت خوش نوشته شده به ‌‌خط هموست که چنین رقم دارد: "واکمال و اتمام و اختتام در عام ثمانین و تسعمائهٔ‌‌الهجرهٔ‌‌النبویّهٔ در محروسهٔ قسطنطنیهم‌‌المحمیهٔ واقع شده بود. کتبه‌‌العبدالمذنب حیدرالحسینی‌‌الکاتب".
منبع : مطالب ارسالی