پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

سه هزار روز اسارت


سه هزار روز اسارت
بخشی از تاریخ جنگ مربوط به دوران اسارت رزمندگان جنگ در عراق است. آنچه بر این آزادگان در اردوگاه های عراقی رفته است داستان مقاومت و حماسه های تاریخی و خواندنی انسان هایی است که برای دفاع از میهن شان در برابر متجاوزان مردانه برخاستند و از همه چیز خود گذشتند.
کتاب «سه هزار روز اسارت» مجموعه خاطرات حسن نوری (زید) در فاصله سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ است که بخشی از دوران اسارت در اردوگاه های ارتش متجاوز صدام را نشان می دهد.
به گزارش ایبنا در این کتاب خاطراتی درباره نحوه اسارت و اردوگاه های اسیران، وقایعی در شهرهای شهر العماره و بغداد، بازدید هیات های صلیب سرخ، جاسوسان اردوگاه ها، اشغال کویت توسط ارتش متجاوز صدام و آزادی اسیران نوشته شده است.
حسن نوری دوم فروردین سال ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی فتح المبین به اسارت نیروهای بعثی درآمد و ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ به وطن بازگشت.
در قسمتی از خاطرات او آمده است؛ هر دو هفته یک بار و شب هنگام عراقی ها به صورت ناگهانی در آسایشگاه را باز و همه چیز را تفتیش می کردند. اگر کاغذ سفید، دعا و عکس امام خمینی (ره) را پیدا می کردند، صاحب آن به شدت مجازات می شد. برای مجازات اسرا چوب فلک درست می کردند و پاهای اسیر را به آن می بستند و با کابل به کف پایش می زدند. تمام نگهبانان اردوگاه کابل داشتند و می توانستند اسرا را کتک بزنند.
در کتاب «سه هزار روز در اسارت» عکس های حسن نوری و اسرای دیگر از زمان اسارت و همچنین گزیده یی از سروده های وی در آن دوران آورده شده است.
● معرفی نهادهای تاریخی
▪ پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی، به عنوان یکی از پنج پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی کشور در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت ها و نیازهای تشکیلاتی سازمان متبوع آن باعث شد کلیه اقدامات و برنامه ها در این پژوهشکده بر اساس محورهای پژوهشی، ستادی، آموزشی و اجرایی طراحی شده و شکل گیرد. این پژوهشکده هر ساله پروژه هایی برای خود تعریف می کند که آنها را با یاری سایر موسسات تحقیقاتی به انجام می رساند. محور و زمینه این پروژه ها عبارتند از؛ شناخت دقیق آثار تاریخی - فرهنگی و ویژگی مواد به کار رفته در آنها، تحقیق و درک فناوری های کهن، آشنایی با واکنش مواد و عناصر مختلف استفاده شده در یک اثر در برابر تاثیر عوامل گوناگون محیطی، شناخت فرآیندهای فرسودگی و تخریب همپای ضرورت های مطرح برای شناخت تاثیر روش های متفاوت حفاظت و مرمت آثار و بهینه سازی آنها، تلفیق روش های سنتی و بومی حفاظت و مرمت با شیوه های جدید و روز جهانی، آشنایی با خواص مواد مورد استفاده در امر حفاظت و مرمت و آگاهی از تاثیرات جانبی آنها بر آثار.
● سیاست های اجرایی
گستردگی شبکه کارگاه ها و آزمایشگاه های حفاظت و مرمت و تنوع اشیا و تعدد آثاری که موضوع کار این شبکه و کارشناسان شاغل در آن به شمار می روند نیازمند سیاستگذاری و نظام برنامه ریزی و اجرایی هماهنگی است که یکی دیگر از محورهای عملکردی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی را شکل می دهد.
در این جایگاه پژوهشکده عهده دار همکاری با واحدهای مختلف درون سازمانی است که یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم با امر حفاظت و مرمت آثار و تزیینات وابسته به معماری در ارتباط هستند، به علاوه پشتیبانی علمی، اجرایی و سازماندهی منابع انسانی و در برخی موارد مالی پروژه های کوچک و بزرگ حفاظت و مرمت و نیز جذب و تقویت نیروی انسانی برای کار در این شبکه از دیگر عناوین کاری پژوهشکده به شمار می رود. موفقیت های به دست آمده و نتایج درخشانی که در این زمینه حاصل شده است باعث شده دامنه بهره گیری از خدمات پژوهشکده تنها منحصر به واحدهای درون سازمانی نشده و واحدها و مراکز خارج از سازمان نیز به نوعی تعامل و همفکری در زمینه های یاد شده با پژوهشکده حفاظت و مرمت دست یابند.
منبع : روزنامه اعتماد