پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

منافع‌ ترک‌ سیگار چیست‌؟


منافع‌ ترک‌ سیگار چیست‌؟
یكی‌ از منافع‌ این‌ كار احتمالا آسانتر یافتن‌ دوستان‌ جدید و حفظ دوستان‌ قبلی‌ است‌.اگر سیگاری‌ هستید، بدون‌ تردید بیش‌ از یك‌ بار زخم‌ زبان‌های‌ زیركانه‌ یا نگاههای‌ سرزنش‌آمیز دیگران‌ را هنگام‌ روشن‌ كردن‌ سیگار در انظار عمومی‌ تجربه‌ كرده‌اید.باور كنید این‌ تازه‌ آغاز كار است‌، غیر سیگاری‌ها به‌ طور روز افزونی‌ جسور و پرخاشگر می‌شوند.شما نمی‌توانید در اكثر ساختمان‌های‌ دولتی‌ سیگار بكشید، مگر آن‌كه‌ به‌ اتاقك‌های‌ زیرزمینی‌ كه‌ برای‌ راندن‌ شما طراحی‌ شده‌ است‌، بروید.در بسیاری‌ از شهرها نمی‌توانید در رستوران‌ها سیگار بكشید و در برخی‌ از شهرها نمی‌توانید در موسساتی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ با افراد غیر سیگاری‌ برخورد كنید، سیگار بكشید و دلایل‌ بسیار بهتری‌ برای‌ ترك‌ سیگار وجود دارد:
طی‌ ۱۲ ساعت‌ بعد از كشیدن‌ آخرین‌ سیگار بدن‌ شروع‌ به‌ التیام‌ بخشیدن‌ به‌ خود می‌كند;میزان‌ مونوكسید كربن‌ و نیكوتین‌ خون‌ به‌ سرعت‌ شروع‌ به‌ كاهش‌ كرده‌ و ظرف‌ چند روز احساس‌ چشایی‌ و بویایی‌ شما شروع‌ به‌ طبیعی‌ شدن‌ می‌كند.سرفه‌های‌ شما قطع‌ خواهد شد و دستگاه‌ گوارشتان‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ بر خواهد گشت‌.
ظرف‌ یك‌ هفته‌ احساس‌ شادابی‌ و نیروی‌ بیشتری‌ خواهید كرد.قادر خواهید بود بدون‌ از نفس‌ افتادن‌ و سرگیجه‌ از پله‌ها بالا بروید.در آن‌ هنگام‌ احساس‌ واقعا خوبی‌ نسبت‌ به‌ خود پیدا خواهید كرد.
ظرف‌ یك‌ سال‌، خطر بیماری‌ عروق‌ كرونری‌ قلب‌ كاهش‌ خواهد یافت‌ و پس‌ از ۲ تا ۷ سال‌ خطر این‌ بیماری‌ در قلب‌ در شما مانند كسی‌ می‌شود كه‌ هرگز سیگار نكشیده‌ است‌.
منبع : مجله خانواده سبز