پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

عبدی صابر شیرازی


جنسیت: مرد
تخلص: صابر
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
مشهور به دنبه. وی از معاصرین نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق.) بود. از ایران به هندوستان مهاجرت کرد و گویند در همان سامان نیز وفات یافت. عبدی شیرازی ، علاوه بر سرودن شعر ، در ساختن تصنیفات نیز توانا بوده‌ است.
منبع : مطالب ارسالی