پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


رود آستاراچای ، آستارا


رود آستارا مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان است. این رود در بخش ایران شامل سه شاخه فرعی است كه دو شاخه آن از ارتفاعات حیران و یك شاخه‌ دیگر آن از ارتفاعات جنگلی بهارستان جریان می‌یابند. كناره‌های این رودخانه از درختان انبوه و بیشه‌زارها پوشیده است و جلوه‌‌ای زیبا دارد.