جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

میرزا آقا قوا‌م‌الدین


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
روغنی‌کار و جلدساز دوره ناصرالدین‌‌شاه قاجار بود. از آثار وی: جلد گل و مرغ تاب دیده و خوش نقشی ، با رقم: "عمل قوام‌الدین - میرزا آقا - به‌ جهت خواجه باشی".
منبع : مطالب ارسالی