پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


پرهیز مدیر تازه کار از اشتباهات رایج مدیریتی


پرهیز مدیر تازه کار از اشتباهات رایج مدیریتی
هر مدیر تازه کار، خواه این مدیر سرپرستی پنج یا شش نفر را بر عهده داشته باشد و خواه مدیریت یک اداره کل را، باید مهارتهای مناسب مدیریتی را دارا باشد.
از مدیر تازه کار انتظار می رود تا رفتار خاصی را در پیش گیرد و خود را مسئول دیگران بداند که البته باید با رفتارهای کارمندی قبل از انتصابش متفاوت باشد. وی به عنوان رئیس به تعیین ضرب الاجل ها می پردازد، تقسیم کار می کند و عملکرد کارکنانش را مورد ارزیابی قرار میدهد. این مدیر به نوعی مسئولیت و مدیریت زندگی دیگران (دست کم در طی وقت کاری) را بر عهده دارد. بنابراین، به منظور انجام کار صحیح ضروری است از برخی اشتباهات و خطاهای رایج پرهیز کرد.
● به همین دلیل پیشنهادهای زیر به منزله رهنمود ساده ای است از بایدها و نبایدها برای تمامی مدیران تازه کار:
۱- به سخنان کارکنان خود با دقت گوش فرا دهد. هر رئیس باید بفهمد که کارکنان واحد او نیز انسان هستند و نمی توان با آنها همانند ابزار و تجهیزاتی رفتار کرد که با کلیدی خاموش یا روشن می شوند. باید به خاطر داشت که کارکنان نیز اگر در خیابان جریمه شده باشند، عصبانی خواهند شد، یا اگر دسته کلید خود را گم کرده باشند، نگران و ناراحت می گردند و یا چنانچه با همسر یا نامزدشان درگیری شدید داشته یا خدای ناکرده متارکه کرده باشند، افسرده و پژمرده خواهند بود.
▪ رهنمود: به آنچه کارکنانتان می گویند، با علاقه گوش فرادهید و رابطه ای کمی فراتر از رابطه رئیس – مرئوسی ایجاد کنید؛ زیرا فضای محیط با این عادت خوب مطمئناً بهبود می یابد و در نتیجه بهره وری ارتقاء پیدا می کند.
۲- کارهای ضروری را فوراً مورد رسیدگی قراردهید. البته این نوع امور را می توان به روش انجام کارهای روزمره صورت داد. برای مثال، اگر قرار باشد نامه ای را به منظور درخواست ابزار مورد نیاز برای امور اداری تهیه کنید و از سوی دیگر بایستی هماهنگی بازدید یک هیئت خارجی را انجام دهید، کدامیک را در اولویت می گذارید؟ بله، مطمئناً مورد اخیر را. بنابراین، ضروری است اولویت بندی را بیاموزید.
▪ رهنمود: همواره کاری را که در دست انجام دارید، در همان زمان بایستی بیشترین توجه را به آن مبذول دارید. تعلل یا تنبلی نکنید. قبل از تصمیم گیری باید اندیشید. اما تمام روز یا تمام هفته را به اندیشه و تفکر اختصاص ندهید. مدیریت صحیح مستلزم تصمیم گیری است و شما به عنوان مدیر برای همین حقوق دریافت می کنید.
۳- زمانی را برای تغییر ذائقه در نظر بگیرید. اگر چه رسیدگی به امور فوری برای همه به عنوان الزام است، اما ۱۰ تا ۱۵درصد از وقت روزانه خود را به صرف غذا، میوه، .. و به اصطلاح تجدید قوا اختصاص دهید.
بسیاری از مدیران به دلیل اضطراب شدید کاری و عدم توجه به غذای خود و حتی زمان صرف غذا دچار زخم معده یا سایر بیماریهای گوارشی می شوند و در صورت بی توجهی مستمر حمله های قلبی را تجربه خواهند کرد!
▪ رهنمود: هر مدیر دوراندیشی ابتدا منشی مناسبی برای خود انتخاب می کند. این منشی یا مسئول دفتر، کسی است که نیمی از کارها، از جمله موارد شخصی مدیر نظیر تنظیم وقت غذا و تجدید قوا را بر عهده می گیرد. مهمتر از آن، داشتن یک یا چند معاون با تجربه و کاردان است که بسیاری از کارهای اجرایی به آنها تفویض
می شود، که البته هر دو مورد در بسیاری از مواقع نادیده گرفته میشود!
● یافتن بهترین همكاران و همچنین افراد مورد اعتماد
هرچند كیفیت تمام همكاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما یكی از وظایف اساسی یك مدیر آن است كه بهترین نیروها را شناسایی كرده و از آنها به عنوان افراد مورد اعتماد و یاران واقعی خود استفاده كند. برای این منظور توجه به دو نكته ضروری است:
۱- هیچ گاه نمی توان نظر مساعد همه، حتی تمام بهترین ها را جلب كرد. همین كه بتوانیم تعداد قابل قبولی از همكاران با استعداد را با خود همراه سازیم، كفایت می كند.
۲- هیچ گاه نباید از وجود كاركنان قدرتمند و پرنفوذ، ترسی به خود راه بدهیم. مردم خوب و به ویژه بهترین ها اغلب دارای شخصیتی قوی هستند و از این رو معمولاً بسیار دیر جوش بوده و در اغلب موارد شخصیتی نامطبوع دارند.
منبع : پایگاه اطلاع ‌رسانی مدیران ایران