یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا


چگونه سرپرست برتری باشیم؟


چگونه سرپرست برتری باشیم؟
نویسنده : رمضانی، بهزاد,کیوسینز، پیتر
شماره کنگره : ۲ك۸چ/۱۲/HF۵۵۴۹
شابک : ۹۶۴-۶۸۳۹-۳۸-X
رده دیویی : ۶۵۸.۳۰۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۴
تعداد صفحه : ۱۶۰
نوبت چاپ : ۴