دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

شیخ محمدهادی رمزی کاشانی


جنسیت: مرد
نام پدر: حبیب‌الله
تخلص: رمزی
تولد و وفات: ( ۱۰۴۰ - ... )حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و شاعر
از مردم کاشان بود. نسب وی به ابن‌بابویه قمی می‌رسد. در جوانی شاعری مشهور و صاحب "دیوان" و مدتی در دربار شاه‌عباس بود ، ترک ملازمت سلطان گفت و در اصفهان زندگی پر آرامشی داشت. رمزی از معاصران داوود قلی‌بیگ ، مؤلف "قصص‌الخاقانی" و صاحب "تذکرۀ نصرآبادی" بوده است. وی علاوه بر شاعری در فن نقاشی و چوب‌تراشی هم مهارت داشت. آثار وی: "دیوان" اشعار ، مثنوی‌های "رمزالحقایق"؛ "رمزالریاحین".
منبع : مطالب ارسالی