جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

افسانه دل


افسانه دل
▪ نویسنده فریده رهنما
▪ نشر درسا , ۱۳۸۵ , چاپ ششم
▪ ۶۲۴ص. تیراژ ۲۲۰۰ نسخه , ۵۵۰۰۰ ریال
▪ نویسنده با نگرشی روانشناسانه به مشکلات یک زندگی پرداخته است . درباره زنانی است که با نگرانی و دلواپسی در میان گذشته سنتی شان و نیز زمان حال سرگردانند که آنها را به جهات نامعلوم می کشاند. داستان او بنا ندارد در طبقه بندی زن یا مرد جای بگیرد بلکه برای همه نوشته است. می توانید با خواندن آن کاملا سرگرم شوید و با مطالب متنوع زندگی یک فرد در فراز و نشیبهای زندگی در گیر شوید.

http://www.book۲۰.mihanblog.com/۱۳۸۶/۰۸/Default.aspx
منبع : مطالب ارسال شده