دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

دستورات رجیستری در مورد MY COMPUTER ,EXPLORER


مخفی و غیر قابل دسترسی كردن پارتیشن های HARD , CDROM , FLOPPY :
یقینا شما اطلاعات و فایلهایی را روی HARD DISK خود دارید كه نمی‌خواهید دیگران به آن دسترسی پیدا كنند و یا نمی‌خواهید كه كاربری بتواند از FLOPPY و یا CD ROM استفاده كند.
برای انجام این امر دستور زیر را با مقادیر داده شده در جدول به كار ببرید.
▪ نوع سیستم عامل : ۹۸_ME_۲۰۰۰_XP
▪ مسیر :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\CURRNETVERSION\POLICIES\EXPLORER
▪ نوع : BINARY VALUE
▪ دستور : NO DRIVES
▪ مقدار : طبق مقادیر زیر عمل می كنیم.
جدول ۱:
B= ۰۲۰۰۰۰۰۰ C=۰۴۰۰۰۰۰۰ D=۰۸۰۰۰۰۰۰ E=۱۰۰۰۰۰۰۰ F=۲۰۰۰۰۰۰۰ A = ۰۱۰۰۰۰۰۰
H= ۸۰۰۰۰۰۰۰ I=۰۰۰۱۰۰۰۰ J=۰۰۰۲۰۰۰۰ K=۰۰۰۴۰۰۰۰ L=۰۰۰۸۰۰۰۰ G = ۴۰۰۰۰۰۰۰
جدول ۲:
A= ۱۰ B=۱۱ C=۱۲ D=۱۳ E=۱۴ F=۱۵
مثال :
ـ برای مخفی كردن درایو A مقدار ۰۱۰۰۰۰۰۰ را نسبت می‌دهیم.
ـ برای مخفی كردن پارتیشن C مقدار ۰۴۰۰۰۰۰۰ را نسبت می‌دهیم.
ـ مخفی كردن پارتیشن C, D مقدار ۰C۰۰۰۰۰۰ را نسبت می‌دهیم.
توضیح : تمامی این مقادیر در مبنای HEX محاسبه می‌شوند. پس اگر بخواهیم یكی از پارتیشن‌های HARD را مخفی كنیم از جدول ۱ استفاده خواهیم كرد ولی اگر بخواهیم دو یا چند پارتیشن مجزا را همزمان مخفی كنیم باید طبق دستور العمل زیر عمل كنیم.
به عنوان مثال می‌خواهیم درایوهای C,D را به طور همزمان مخفی نمائیم . برای این كار مقادیر هر دو درایو C , D را با هم جمع می‌نمائیم. همانطور كه در اعداد مبنای ۱۶ (HEX) به جای اعداد ۱۰ الی ۱۵‌ از مقادیر جدول ۲ استفاده می‌شود، نوشتن عدد ۱۲ در مقدار باینری در یك خانه غیر مجاز می‌باشد.
مثال دیگر :
مخفی كردن درایوهای A,C,D
مقادیر این ۳ درایو را باهم جمع می زنیم. مقدار ۰۱۳۰۰۰۰۰۰ به دست می‌آید. نوشتن اعداد ۱۰ الی ۱۵ مجاز نمی‌باشد پس خواهیم داشت ۰D۰۰۰۰۰۰.
نكته : جهت بی‌اثر كردن این دستور NO DRIVES را از مسیر گفته شده حذف كنید.
منبع : مرکز اطلاع‌رسانی خانواده شمیم