سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

سلطان قطب‌الدین محمد محمد خوارزمشاه


جنسیت: مرد
نام پدر: سلطان علاء‌الدین تکش
تولد و وفات: ( ... - ۶۱۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
لقب او قبل از سلطنت قطب‌الدین بود و بعد از جلوس ملقب به علاء‌الدین (لقب پدرش) گردید. به آوردهٔ "مجمع‌الفصحا" به او سنجر ثانی و اسکندر ثانی نیز لقب داده بودند. وی هفتمین سلطان خوارزم‌شاهی و پسر کوچک سلطان تکش بود. پس از چند جنگ متوالی ، غوریان را برانداخت و سپس ، به هواخواهی از شیعیان ، مصمم به برانداختن خلفای عباسی گردید. از مشایخ طریقت ، احمد الخیوقی معروف به کبری و از علماء و ائمه ، امام فخرالدین محمد بن رازی و از شعراء بزرگ ، جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی و پسر او کمال‌الدین اسماعیل و سید قوام‌الدین حسین صدرالدین علی ذوالفقاری شیروانی همعصر او بودند. عاقبت در یکی از جزایر دریای مازندران به نام جزیرهٔ آبسکون در گذشت. اشعاری از وی در تذکره‌ها به جا مانده است.
منبع : مطالب ارسالی