پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

دومین هفته دسامبر سال ۲۰۰۲ ـ دو حرکت جالب اهرم دمکراسی


دومین هفته دسامبر سال ۲۰۰۲ ـ  دو حرکت جالب اهرم دمکراسی
دو انتخابات مرحله دوم که در دومین هفته دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی در صربستان و ایالت لوئیزیانای آمریکا برگزار شد، استفاده مردم از بزرگترین اهرم دمکراسی را که «قدرت رای» است به ثبوت رسانید و درعین حال رشد سیاسی توده ها را نشان داد. دراین دو انتخابات رای دهندگان خواستند گوشه ای از شمشیر برنده ای را که در اختیار دارند و جز ورقه رای چیز دیگری نیست به نشانه اخطار آشگار سازند.
در صربستان برای دومین بار، بیشتر رای دهندگان ازخانه خارج نشدند تا ثابت کنند که از کل اوضاع ناراضی اند و این بار ۵۵ در صد از آنان رای ندادند و با این عمل خود صربستان را وارد یک بحران سیاسی بزرگتر کردند؛ زیرا که قانون اساسی این کشور اجازه نمی دهد که انتخابات مرحله دوم تکرار شود. در انتخابات لوئیزیانای آمریکا، رای دهندگان در یک ایالت جنوبی و عادتا جمهوریخواه بانو ماری لاندریو ۴۶ ساله از حزب دمکرات را به عنوان نماینده خود در سنای فدرال برگزیدند.
این دو رویداد تمرین دمکراسی، این امیدواری را به وجود آورده است که مردم با خواندن گزارشهای مربوط ، به اهمیت «رای» خود و این اهرم نیرومند تغییر قدرت پی ببرند و به تدریج ، جهان وارد دوران دمکراسی واقعی شود و فرضیه ها دمکراسی با توجه به شرایط زمان و روانشناسی مردم و نتایج حاصله از آن در قرون معاصر اصلاح و به عمل نزدیکتر شوند و شعار دمکراسی از صورت حربه برای حمله به دیگران و نیز ابزار بالا رفتن از پلکان قدرت و حفظ آن برای مدتی طولانی خارج شود. از طرفی هم باید دانست که «دمکراسی» برای این نیست که افراد، قدرت را با استفاده از نام آن در خود موروثی و یا مادام العمر کنند. دمکراسی راه را برای کسانی که خواهان خدمت به جامعه هستند و این توانایی را در خود سراغ دارند تسهیل می کند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز