سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

عبدالواحد


جنسیت: مرد
نام پدر: علی سیاری
تولد و وفات: ( ... - ۳۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی
وی شاگرد ابوالعباس سیاری و خواهرزاده او بوده است. عبدالواحد در مرو زندگی می‌کرد و خانه خود را وقف صوفیان ساخت.
منبع : مطالب ارسالی