جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

میرزا علی خاور کردشتی


جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا خرم
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۳۲۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب و شاعر
ملقب به معلم کل. وی در لغت عرب و دانستن معانی و الفاظ مشکل بصیرت کامل داشت و مانند پدر ، او نیز طبیب بود. از آثار وی: کتاب "درّ افشان" ، در تقلید گلستان؛ "دیوان" اشعار ، مشتمل بر قصاید و غزلیات.
منبع : مطالب ارسالی