دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

طالع بینی سال ۱۳۳۲ (مار)


طالع بینی سال ۱۳۳۲ (مار)
● خردمند و زیبا
مار یا افعی ، در اساطیر و افسانه های مردمان مغرب زمین چهره ای منفی دارد؛ اما در سال مار متولد شده اند ؛ اگر مرد باشند، جذاب ، احساساتی و شوخ طبع و اگر زن باشند، زیبا هستند و این زیبایی عامل كامیابی آنهاست.
ژاپنی ها برای ابراز شگفتی و ستایش خود از زنان ، معمولا می گویند: «عزیز من، تو یك مار واقعی هستی،»؛ حال آن كه در كشورهای غربی نمی توان برای تعریف و تمجید از كسی از چنین عبارتی استفاده كرد.
مار در لباس پوشیدن بسیار خوش سلیقه است و خود نمایی می كند. مردان متولد این سال بسیار خوش لباس و خانم مارها هم بی اندازه خود آرا هستند.
مار هرگز عمر عزیزش را به بطالت نمی گذراند و از بد گویی و یاوه گویی گریزان است . او بسیار می اندیشد و روشن فكر، فرزانه و خردمند است ؛ هر چند نیاز چندانی به استفاده از عقل و خرد خود ندارد ؛ زیرا روان و نا خود آگاه بسیار روشنی دارد كه در صورت پرورش به روشن بینی و شهود می انجامد. به این ترتیب، او به فطرت و غریزه خود، بیش از استدلالات، نظرات و تجربیات دیگران اهمیت می دهد و به نظر می رسد برای شناخت جهان از حس ششم خود استفاده می كند.
وی با همت و پشتكار كارها را تا پایان دنبال می كند، از تردید و بی ثباتی بیزار است و سریع و قاطع تصمیم می گیرد . برایی رسیدن به هدفش، از هیچ كوششی فرو گذار نمی كند و به نظر می رسد كه هیچ چیز نمی تواند او را از هدفش بازدارد.
مار در امور مالی و اقتصادی كمی حسابگر است ولی حس انسان دوستی اش ، سر انجام او را به همیاری با دیگران وا می دارد؛ هر چند كمك های او بیشتر معنوی است تا مادی! به هر حال، برای مار جان دادن راحت تر از پول دادن است! شگفت آن كه او همیشه دم از بخشندگی می زند؛ تا آن جا كه دیگر اعتبار خود را از دست می دهد و حنایش رنگ می بازد.
نقطه ضعف شخصیت مار ، انحصار طلبی در كمك به دوستان است . اگر بخواهد به كسی مهربانی كند، حضور هیچ كس دیگر را بر نمی تابد؛ به طوری كه شخص نیازمند از تمنای خود پشیمان می شود؛ زیرا طبیعت مار چنان اقتضا می كند كه حلقه وار به دور فرد دل خواسته اش بپیچد و باعث خفگی او شود !پیش از آن كه پیشنهاد یاری مار را بپذیرید، خوب بیندیشید؛ در غیر این صورت پشیمان خواهید شد.
مار در معاش بسیار خوش اقبال است و هرگز در مورد پول نگرانی نخواهد داشت. به قول معروف پول از سر و كولش می ریزد. او خود نیز به این دولتمندی اشراف دارد و خیالش از این بابت تخت است. اما اگر پولدار شود، ناخن خشكی می كند و هرگز به كسی پول نمی دهد.
مارها وقتی پیر می شوند، خساست آنها به اوج می رسد.
مار همیشه دنبال مشاغل بی درد سر و آسان می گردد و می توان گفت تا اندازه ای تنبل است.
مار نسبت به شریك مسایل عشقی خود ـــ حتی اگر عاشقش نباشد ـــ بسیار حسود است و آنچنان به دورش حلقه می زند تا سر انجام او را از میدان به در كند.
مردان متولد سال مار، چشم چران هستند؛ ولی چنین صفتی را از همسرشان تحمل نمی كنند. آنان خانواده ای پر جمعیت و شلوغ به راه می اندازند تا اطمینان حاصل كنند همسرانشان آن قدر گرفتارند كه فرصتی برای چشم چرانی و هوسبازی نداشته باشند!
ازدواج مار با گاو خوش فرجام و رضایت بخش است . گاو عاشق خانواده است ؛ اما می خواهد سرپرست خانواده نیز باشد و مار با كمال میل این مقام را به اوتفویض می كند.
جنگ بین خروس و مار، چه در ازدواج و چه در مشاركت با دوستی هر كدام نتیجه خاص خود را دارد و می تواند باعث پوشیده شدن نقاط ضعف یا جدال و كشمكش دائمی آنها شود.
باید به حال خوك بیچاره ای كه در چنگ مار گرفتار می شود گریه كرد !خوك اجازه می دهد كه مار او را به دام بیندازد و عنان اختیارش را از كف برباید. مار نیز از این خود باختگی خوك بدش نمی آید؛ در حالی كه به پوچ بودن چنین را بطه ای اذعان دارد. دشمن جان مار ، ببر است و دمار از روزگارش در می آورد!
دوران كودكی و جوانی مار معمولا آرام و بی درد سر می گذرد اما ممكن است سر پیری به فكر معركه گیری بیفتد ؛ زیرا در این دوران ، احساسات ، طبیعت پرحرارت ونیز ماجراجویی هایش از خواب بیدار شده و آرامش دوران سالخوردگی اش را بر هم می زند.
در این میان ، عامل تعیین كننده آن است كه مار در زمستان به دنیا آمده باشد یا در تابستان ؛ در گرما یا در سرما و در روز یا شب؛ زیرا طبیعت او با طوفان، سرما و باران های بهاری سازگاری ندارد. ماری كه در نیم روزی تابستانی و در منطقه ای گرمسیر متولد شده باشد، از ماری كه در نیمه شب سرد زمستان به دنیا آمده باشد ، شادتر است. آب وهوای زاد روز متولدان سال مار ، تاثیر بسزایی در سر نوشت آنان دارد. ماری كه در یك روز طوفانی به دنیا آمده باشد ، زندگی پرماجرایی خواهد داشت.
منبع : میکرو فارس