پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

مسجد بهلول


مسجد بهلول
گروهی از مردم در حال ساخت مسجد بودند، بهلول سر رسید و پرسید چه می‌کنید؟ گفتند:«مسجد می‌سازیم، گفت:« برای چه؟ پاسخ دادند:«برای چه ندارد؟ برای رضای خدا». بهلول می‌خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودش بفهماند، محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند، «مسجد بهلول» سپس شبانه آن را بالای در مسجد نصب کرد،‌ سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند در بالای در مسجد نوشته شده است،‌«مسجد بهلول» ناراحت شدند، بهلول را پیدا کرده به باد کتک گرفتند، که زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می‌کنی؟
بهلول گفت:«مگر شما نگفتید، که مسجد را برای رضای خدا ساخته‌ایم، فرضاً مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته‌ام، خدا که اشتباه نمی‌کند.

منبع : کتاب عدل الهی
منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان