پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


گلبرگهای پراکنده


گلبرگهای پراکنده
نویسنده : فخرالدین سورتیجی,بیژن غفاری‌ساروی
شماره کنگره : ۴گ۲غ/HD۸۵
شابک : ۵-۳۰-۶۸۴۲-۹۶۴
رده دیویی : ۸۰۸.۸۸
تاریخ نشر : ۲۵/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۱۳۴
تیراژ : ۱۰۰۰
نوبت چاپ : ۱

مجموعه‌ي حاضر، مشتمل است بر قطعاتي ادبي كه ضمن برخورداري از تشبيهات و استعارات، دربرگيرنده‌ي حالات دروني نويسنده و مسائل متفرقه‌ي ديگر است. وي در اين قطعات، انساني است پريشان‌حال كه از لحاظ روان‌شناختي در جست و جوي پناهگاهي است تا روح خود را آرامش بخشد. او از اين پريشان‌حالي به چهار تكيه‌گاه رواني و عاطفي دست يافته كه به آن‌ها روي مي‌آورد؛ ذات باري‌تعالي، پيامبر (ص)، مادر، و حريم امن خانه‌ي پدري. در بخشي از كتاب آمده است: من بي‌تو، آينه‌اي تنهايم. تو سكوت پر از صدايي و من زمزمه‌ام. من با اشك‌هايم، شعله‌ي اندوه را خاموش مي‌كنم. من مسافر جاده‌ي آبي عشقم. خداوندا! تو تك ستاره‌اي هستي كه در قلبم مي‌درخشي. قلبم بهترين خزانه‌ي رازهاست. ديگر، كلمات بيهوده را به بازي نمي‌گيرم و در حريم واژه‌هاي صميمي وارد مي‌شوم و تو را فرياد مي‌زنم تا بيداري عايدم گردد و قناري اشتياق نغمه‌سرايي آغاز كند.