یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱۲ ژانویه سال ۱۷۲۹ ـ چند گفته از ادموند بورک فیلسوف به مناسبت زاد روز او


۱۲ ژانویه سال ۱۷۲۹ ـ چند گفته از ادموند بورک فیلسوف به مناسبت زاد روز او
«ادموند بورک» اندیشمند ایرلندی تبار انگلیسی ۱۲ ژانویه سال ۱۷۲۹ به دنیا آمد و معرفترین اثر او « فلسفه تحقیق » است . وی از فلاسفه بزرگ قرن ۱۸ بشمار می آید که از۱۷۶۵ به مدت سی سال به تکمیل فرضیه های سیاسی خود پرداخت.این نظریه ها و گفته های بسیار مهم از اوست:
ــ عمل یک انسان تحت تاثیر انگیزه هایی در ارتباط با منافع او صورت می گیرد ؛ بنابراین با تغییر انگیزه ( که عاملی است متغیر ) عمل انسان را می توان تحت کنترل در آورد.
ــ انقلاب فرانسه به جهانیان آموخت که « مبارزه » اعصاب فرد ( مبارز ) را قوی ، مهارت را تیز و فرد و یا افراد را بی نیاز از اتکاء به دیگران می کند.
ــ جامعه ای که نتواند و یا نخواهد از بهترین استعداد و مهارت اعضای خود برای پیشرفت استفاده کند حق ندارد خود را دمکراتیک و مردمی بداند.
ــ پارلمانها و شورا ها مجمع افرادی نیستند که دشمن یکدیگرند بلکه برای شور در باره خیر و صلاح جامعه برگزیده شده اند نه جنگ و ستیز با یکدیگر ؛ مردم به آنان اعتماد کرده اند و باید امانتدار و خدمتگذار باشند.
ــ ترسوها درست است که عمر بیشتری می کنند ، ولی عمری بی فایده برای جامعه و حتی خودشان.
ــ آسیبی که یک جامعه از چاپلوسی افراد می بیند به مراتب بیشتر ، عمیقتر و زیانبارتر ازحمله بزرگترین ارتش جهان است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز