شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


تهویه و تبرید ـ سال پنجم، شماره ۵۰، آذر ۱۳۸۷


▪ خبرهای اختصاصی انجمن ASHRAE: ص ۲
▪ هودهای تخلیه/مهندس رامین تابان: ص ۳
▪ کابینت‌های بیولوژیک/مهندس حسن محمدی: ص ۱۲
▪ مراکز خرید/مهندس نیره شمشیری: ص ۱۷
▪ تازه‌های تولید: ص ۲۲
▪ تهویه مطبوع در معادن/مهندس رامین تابان: ص ۲۵
▪ تهویه مطبوع در کارخانجات نساجی/مهندس حسن محمدی: ص ۳۴
▪ خشک کردن و ذخیره محصولات کشاورزی: ص ۴۰
▪ تهویه مطبوع کارخانجات تولید چوب و کاغذ: ص ۴۸
▪ اخبار صنعت: ص ۵۴
▪ سیستم‌های خشک کن صنعتی: ص ۵۵
▪ سیستم‌های تخلیه صنعتی محلی/مهندس رامین تابان: ص ۶۰
ماهنامهٔ فنی، مهندسی تهویه و تبرید
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچهٔ ستاری، شمارهٔ ۲۲
تهران ـ صندوق‌پستی: ۵۳۶ ـ ۱۴۳۳۵
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
دورنگار: ۲۲۸۸۵۶۵۱
امور مشترکین: ۲۲۸۸۵۶۴۹
URL:WWW.HVAC.IR
پیامک (SMS) و ۴۱۶ ـ ۰ ـ ۴۴۸ ـ ۰۹۱۲
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)