جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

صبری بیشتر


صبری بیشتر
خدایا!
در برابر آشفتگی های این زمانه
تاب آوردن آسان نیست.
دیدن و شنیدن و خشمگین نشدن،
مهار هیولای نفس،
به راحتی امکان پذیر نیست.
پروردگار مهربانم! تو طاقتم را زیاد کن.
آنقدر که در کشمکش با
نفسانیات، مغلوب نشوم.
کمکم کن! کمتر خشمگین شوم و بیشتر صبور.

[مونا کربلایی]
منبع : روزنامه ایران