جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۰ ژانویه سال ۱۹۴۲ ـ و این بود پایه ایجاد سازمان ملل!


پیمان ۲۶ کشور محارب با نیروهای محور (آلمان، ایتالیا و...) از ۱۰ ژانویه سال ۱۹۴۲ قوت اجرایی پیدا کرد و پیمان ملل متحد نام گرفت که به موجب آن مقرر شده بود هیچیک از امضا کنندگان پیمان حق نخواهد داشت به تنهایی با کشورهای محور وارد مذاکره شود و یا آتش بس برقرار کند.
این پیمان بعدا پایه تشکیل سازمان ملل قرار گرفت. اگر این پیمان نبود، ممکن بود هیتلر با کشورهای دیگر بسازد و نیروهای خود را در یک جبهه متمرکز کند. به هر گوشه حمله کردن ارتش آلمان با امکانات محدود داخلی بزرگترین اشتباه هیتلر بود که به نابودی اش انجامید.
این مبنا برای ایجاد سازمان ملل یکی از دلایل ناکامی های آن برای حفظ صلح عادلانه در جهان تلقی شده است. تجربه ۵۸ سال وجود سازمان ملل نشان داده است که از این سازمان تا منشور آن، مخصوصا ضوابط حاکم بر شورای امنیت اصلاح نشود برای حفظ ملل جهان از خطر جنگ و تعرض نظامی کار موثری ساخته نخواهد بود . محدود بودن تعرض بزرگ ها به کوچکها در نیمه دوم قرن بیستم نتیجه وجود سازمان ملل نبود؛ بلکه به دلیل وجود دو قدرت متعارض با هم در صحنه جهان بود که این وضعیت دیگر وجود ندارد و جریان جاری در عراق روشنترین مثال آن است. آخرین شخصیتی که خواهان اصلاح اساسنامه سازمان ملل شد، پاپ بود که در سخنرانی اول ژانویه سال ۲۰۰۴ خود اکیدا به این موضوع اشاره کرد. از همان سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل تاسیس شد و شهرت یافت که اندیشه تاسیس آن از روزولت و چرچیل
به دلایل خاص سیاسی بوده است ، بسیاری از اندیشمندان آن را سازمان دولتها خواندند و گفتند که تا در منشور این سازمان ترتیبی برای مجازات دولتهایی هم که به حقوق مردم کشور خود تعرض و نسبت به آنان جور و ستم و تبعیض روا می دارند داده نشود، این دستگاه یک سازمان ملل نخواهد بود و نخواهد توانست امنیت را حفظ کند زیرا که پایه صلح و امنیت از سوی مردمی که به آنان ستم می شود همواره در معرض تزلزل خواهد بود که نمونه اش خرابکاری هایی است که جریان دارد و به درخواست حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه که اصرار داشت « تروریسم » تعریف شود و علت از میان برداشته شود نه معلول ، ترتیب اثر داده نشد. تمدن در جهانی وجود خواهد داشت که به دولت ها که در هر کشور مرکب از چند صد نفرند از سوی یک سازمان جهانی اجازه و امکان تعرض به حقوق مردم خود و ظلم و ستم داده نشود و در صورت ارتکاب مجازات شوند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز