چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

شرایط تعویض موتور با موتور نو


۱- در خواست مالك یا وكیل قانونی وی مبنی بر تغییر در اركان اصلی خودرو
۲- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی
۳- ارائه مدارك و فاكتورهای خریداری موتور از شركت های مجاز كه حاوی مشكلات كامل و خریدار و فروشنده است
۴- ارائه پروانه سبز گمركی یا گواهینامه گمركی
۵- ارایه مفاصا حساب عوارض شهرداری
۶- ارائه گواهی عدم خلاف از واحد اجرائیات
۷- ارایه اسناد مالكیت
۸- ارایه بیمه نامه معتبر شخص ثالث
۹- ارائه مفاصا حساب مالیات شغلی
۱۰- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناسی فنی
منبع : مرکز اطلاع رسانی خانواده (شمیم)