یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

میریحیی یحیای کاشی


جنسیت: مرد
نام پدر: میرمحمدجعفر شیرازی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۶۴) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - کاشان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصلش از شیراز است. در زمان شاه جهان پادشاه به دهلی هند رفت و در زمرهٔ مداحان پادشاه قرار گرفت. وی ماده تاریخ (شد شاه جهانآباد از شاه جهان آباد=۱۰۵۸) را در اتمام بنای عمارت شاه جهان‌آباد گفته است. به آوردهٔ تذکرهٔ‌ "روز روشن" به نقل از "آفتاب عالمتاب" ، عده‌ای یحیای لاهیجی را همان یحیای کاشی دانسته‌اند. از اوست:
ساقیا تا بهار عمر به جاست
می بده ، وقت توبه بسیارست
منبع : مطالب ارسالی