چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا


دانش و مردم - سال پنجم شماره ۳-۴ (پیاپی ۴۴)، خرداد و تیر ۱۳۸۳


▪ آغاز سخن : پرویز شهریاری : ص۱۱۴
▪ زنان دوره ی هخامنشی : نرگس راسخ : ص۱۱۸
▪ بهداشت و درمان در ایران باستان : خورشید مؤمنی : ص۱۳۱
▪ گالیله ئو گالیله : پرویز شهریاری : ص۱۳۹
▪ بزرگ ترین عدد اولی که تا کنون کشف شده است : عبدالله مصطفایی ، مهناز پاک خصال : ص۱۴۴
▪ از تاریخ دانش و فن : پرویز شهریاری : ص۱۵۰
▪ آسیاب های آبی منطقه ای ابهررود نمادی از استفاده ی بهینه از آب در دشت ابهر : قاسم موسوی : ص۱۵۲
▪ زمان (۳) : و . دیمیتروف : برگردان:نگار نادری : ص۱۷۴
▪ از درک مادی تاریخ تا مطلق نگری غیر علمی : ا . ش . قهفرخی : ص۱۷۶
▪ تاریخچه ی کوتاهی از نسبیت : پرفسور استفان هاوکینگ : برگردان:محمد داودی : ص۱۸۱
▪ شیمی و کیهان شناسی : ل . نیکلایف : برگردان:مهندس علیرضا آقایی میبدی : ص۱۸۸
▪ علم ادیان از نظر تکامل اجتماعی در دنیای کهن : دکتر یوسف فضایی : ص۱۹۲
▪ ساختار دموکراتیک و پایدار شبکه های زیست محیطی ایران (منطقه ای) : خسرو محمودی : ص۲۰۲
▪ زرد کوه : ناصر آقاجری : ص۲۰۵
▪ کوبا با استفاده از تزریق ژن ، اعضاء و بافت های صدمه دیده را ترمیم می کند : منوچهر بصیر : ص۲۱۵
▪ ۱۰۰۰ نکته ی زشکی : زنده یاد دکتر ولی الله آصفی : ص۲۱۷
▪ خواندنی ها : ص۲۲۱
موضوع : فرهنگی، آموزشی و معلومات عمومی
مدیر مسئول : دکتر محمدرضا طاهریان
پست الکترونیکی : info@ihsr.ac.ir
تلفن : ۶۶۷۴۱۰۵۹ (۰۲۱)
دوره انتشار : ماهنامه
روش : آموزشی، اطلاع رسانی
صاحب امتیاز : دکتر محمدرضا طاهریان
سردبیر : پرویز شهریاری
محل انتشار : تهران
صندوق پستی : ۵۹۳-۱۳۱۴۵
گستره توزیع : سراسری
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)