یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

ویژگی‌های شاغلان در انتظامات سازمان


ویژگی‌های شاغلان در انتظامات سازمان
۱ - در امور انتظامات، حفظ و حراست از اموال و دارائیهای سازمان و كاركنان، وظیفه شناس، متعهد، هوشیار و دقیق است.
۲ - قابل اعتماد، امین و راز نگهدار است و مسائل و اخبار محرمانه سازمان را در محیط كار و خارج از آن بازگو نمی كند.
۳ - ظاهری آراسته و مرتب دارد و به نظافت و پاكیزگی اهمیت می دهد.
۴ - در برخـــــورد با همكاران و اشخاص تازه وارد، چهره ای گشاده دارد و با آنها با احترام و ملایمت برخورد می كند.
۵ - از اعتماد به نفس خوب برخوردار است و ومی تواند خود را با موقعیتها و شرایط مختلف تطبیق دهد.
۶ - در مقابل اعتراض و تندخویی دیگران مسلط بر خویشتن عمل می كند.
۷ - از تحرك، سرعت عمل و آمادگی جسمانی لازم بـــرخوردار است و كرختی و ضعف و بی حالی در رفتار او مشاهده نمی شود.
۸ - در مواجهه با موقعیتهای خاص از ابتكار و قدرت تصمیم گیری خوب برخوردار است.
۹ - به كار خود علاقه مند است؛ به طوری كه رضایت خاطر و وفاداری به سازمان در رفتار او قابل تشخیص است.
۱۰ - در مواقع حساس و هنگام بروز مشكلات در محیط كار بر اعصاب خود مسلط است و با اضطراب و پریشانی رفتار نمی كند.
۱۱ - به آموزش و افزایش معلومات عمومی و بالابردن آگاهی و مهارتهای حرفه ای خود اهمیت می دهد.
۱۲ - كار و رفتار دیگران را موضوع شوخی قرار نمی دهد و از ضعفهای دیگران بدگویی نمی كند.
۱۳ - برای مراجعه كنندگان به سازمان، احترام و اهمیت قـــایل است و توجه زیادی به آنها می كند تا نوع و طرز رفتار او بر ذهن آنان اثر مطلوب بر جای بگذارد. كاملاً آگاه است كه نوع و طرز رفتار او با مراجعه كنندگان می تواند در ذهن آنان و نوع رابطه او با سازمان اثرمطلوب و یا نامطلوب داشته باشد.
۱۴ - در برخورد با پیشامدهای مخالف مقررات و افراد خاطی بحث و مجادله شخصی نمی كند و در حل مسئله رفتار مؤدبانه و دوستانه را حفظ می كند.
۱۵ - محل كار او تمیز و مرتب است و آمادگی پذیرایی از یك یا چند ملاقات كننده را دارد.
۱۶ - در محیط كار سیگار نمی كشد و از جویدن آدامس خودداری می كند.
۱۷ - هنگام پاسخ به مراجعان و مكالمه تلفنی از الفاظ و گفتارهای عامیانه (ماننده آره، ها، باشه و...) استفاده نمی كند.
۱۸ - نسبت به فعالیتهای مختلف و نوع تولید و خدمات سازمان شناخت كافی دارد.
۱۹ - محیط جغرافیایی، قسمتها، نواحی و حوزه های مختلف محل خـــــدمت خود را به خوبی می شناسد.
۲۰ - نسبت به رویدادهای پیرامون خویش سرد و بی تفاوت نیست و هر رخدادی را با تیزبینی و كنجكاوی زیرنظر دارد.

محمدتقی معصومی
منبع : ماهنامه تدبیر