پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

درویش حسامی قراکولی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۹۲۲ - ۹۲۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی و شاعر
اصلاً اهل خوارزم بود و در قراکول بخارا می‌‌زیست. وی مردی وارسته بود و مرید خواجه‌ عبیدالله احرار. حسامی از بهترین شعراء ماوراءالنهر محسوب می‌‌شد و غزل را نیکو می‌‌سرود.
منبع : مطالب ارسالی