دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

زمان آقاباشی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
برادر کوچک آقا عیسی‌باشی و خوانندهٔ با استعدادی بود. وی در خواندن تصنیفات و گرفتن ضرب هم دست داشت.
منبع : مطالب ارسالی