دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

عباس مهندس سحاب


جنسیت: مرد
نام پدر: ابوالقاسم
تولد و وفات: (۱۳۰۰ -۱۳۷۹) شمسی
محل تولد: ایران - مرکزی - روستای فم از توابع تفرش
شهرت علمی و فرهنگی: محقق و جغرافیدان
مشهور به پدر کارتوگرافی ایران. وی را پدر جغرافیا و نقشه‌کشی ایران می‌دانند. پس از تحصیل در مکتب‌خانه ، به همراه پدر به تهران آمد و وارد مدرسهٔ کمالیه شد و دورهٔ متوسطه را در مدارس ابن‌سینا و علمیه گذرانید و در همین زمان استعداد و علاقهٔ او به جغرافیا آشکار شد. پدرش که به دلیل هزینهٔ سنگین ترسیم نقشه‌های کتاب "جغرافیای آسیا" کارپنتر انگلیسی ، با مشکل مواجه بود ، فرزندش را به هنگام انجام تکالیف مدرسه به تهیهٔ نقشه تشویق می کرد. همین موضوع زمینه‌‌های تأسیس مؤسسه جغرافیائی و کارتوگرافی ایران را در ۱۳۱۵ش فراهم آورد . وی به همراه پدرش ، استاد ابوالقاسم سحاب ، این مؤسسه را تأسیس نمود. مهندس سحاب در همان ایام به تهیهٔ نقشهٔ فرانسه و سپس نقشهٔ اروپا اقدام نمودکه مورد توجه صاحب‌نظران قرارگرفت. شهرت وی در آن دوران به جهت پیشرفت‌های روزافزونش در زمینهٔ تهیهٔ نقشه‌ها و اطلس‌های جغرافیائی بود. او سپس تحصیلات عالیهٔ خود را در دانشگاه تهران ادامه داد و بعد از مدتی نقشهٔ تهران را تهیه نمود. وی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۵ش پس از مطالعه و بررسی و سفر به سی‌هزار روستا و شهر در سراسر کشور نقشه‌های متعددی ترسیم کرد که بر آثار تاریخی و فرم‌های سنتی استوار است ، از جمله نقشه‌های استان اصفهان ، استان آذربایجان شرقی ، استان مازندران ، مشهد ، بندرعباس و شیراز می‌باشند. او همچنین در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ش نقشه‌های کشورهای پاکستان ، افغانستان ، ترکیه ، کویت ، عراق ، عربستان ، هندوستان ، اندونزی را با سبک خاص رسم تصاویر و تذهیب حاشیه ترسیم کرد. استاد سحاب در ۱۳۳۹ش با تحمل مشکلات فراوان اولین دورهٔ نقشه‌های آموزشی را برای مدارس در هشت قطعه (شامل نقشه‌های ایران ، جهان‌نما ، و یکایک قاره‌ها) ترسیم نمود. او همچنین با همکاری مؤسسهٔ کلمبوس آلمان اولین کرهٔ جغرافیائی را با خط فارسی در جهان تولید نمود. سرانجام مهندس سحاب ، به علت بیماری قلب ، در بیمارستان شهید مدرس تهران درگذشت. از دیگر آثار وی: تهیهٔ اولین دورهٔ نقشه‌های توریستی و ایرانگردی استان‌های ایران؛ "اطلس مصور ایران و جهان"؛ "تاریخ شصت سال کارتوگرافی ایران".
منبع : مطالب ارسالی