جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا


13 کتاب علوم انسانی


13 کتاب علوم انسانی
نویسنده : دادخواه، عباس
شماره کنگره : ۸۷س۱۴۴د/LB۲۳۵۳
شابک : ۹۶۴-۹۹۰۹-۳۹-۷
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۸
تعداد صفحه : ۵۰۴
نوبت چاپ : ۲۶