پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

طول عمر


طول عمر
زندگی، هدیه‌ای الهی و آسمانی است. هدیه‌ای که از طرف خالق هستی، به ما می‌رسد بی‌مانند و بدون جایگین است، زیرا فقط یک بار از عدم به‌وجود می‌آئیم.
صحبت بر سر زندگی است نه چرائی آن؛ صحبت از عمر و حیات است و چگونه زیستن. عامل‌های اجتماعی زیادی وجود دارد که نحوهٔ زیستن ما را تعیین می‌کند. به‌عنوان نمونه، عامل‌هائی زیستی مانند تفاوت‌های فردی، سطح هورمون و نش قلبی - عروقی تعیین‌کننده هستند.
دانش مربوط به چگونگی واکنش‌های بدنی به فشار روانی، به سرعت رو به افزایش است. عامل‌های غیررسمی در طول عمر نقش دارند؛ عامل‌هائی چون انزوای اجتماعی، از دست دادن ناگهانی فرد مورد علاقه، مرگ پدر یا مادر، تنهائی طولانی‌مدت و .. چنین عامل‌هائی زندگی را کوتاه می‌کنند. آسیب‌پذیری نسبت به چنین فشارهائی، ممکن است در قالب اضطراب، روانپریشی یا بیماری‌های جسمی بروز کند. به‌عنوان نمونه در ایالات متحدهٔ آمریکا، میزان مرگ و میر به هر علتی، در گروه‌های خاصی مانند افراد مجرد، طلاق گرفته و بیوه، بیشتر است. مسئلهٔ آشکاری که این گروه‌ها دارند، فقدان یا از دست دادن فرد مورد علاقه است.
● عامل‌های مؤثر در طول عمر که همه یا بعضی از آنها تحت کنترل شخص هستند
▪ تغذیه (غذای بسیار زیاد و یا خیلی کم، با طول عمر رابطهٔ عکس دارد)
▪ ورزش (افرادی که فعال‌تر هستند و بیشتر ورزش می‌کنند، طول عمر بیشتری هم دارند)
▪ سیگار
▪ بازنشستگی و کار
▪ وضعیت تأهل (افراد مسن متأهل، میزان مرگ و میر کمتری نسبت به افراد مسن مجرد دارند).
▪ فعالیت اجتماعی (با طول عمر رابطهٔ مستیم دارد)
● عامل‌هائی که تأثیر کمتری در طول عمر دارند
▪ وراثت
▪ جنسیت (به‌طور متوسط زنان، بیشتر از مردان عمر می‌کنند)
▪ نژاد
▪ هوش
▪ وضعیت اجتماعی - اقتصادی
● آیا رابطهٔ مهرآمیز، دارای ویژگی‌های محافظت‌کنندهٔ سلامت است؟
شواهدی در حمایت از این عقیده وجود دارد. هر چند مطالعه‌های حسی که روی افراد متأهل و مجرد صورت گرفته، نشان می‌دهد که چگونه ویژگی‌های شخصیتی، جریان رشد دوره‌هائی از جمله ازدواج، بیماری و مرگ را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این واقعیت به‌طور کامل محرز گشته که زنان، بیشتر از مردان عمر می‌کنند؛ البته علت این تفاوت، روشن نیست، به احتمال زیاد، هم عامل ژنتیک و هم شیوهٔ زندگی نقش‌هائی دارند، تفاوت‌های جنسی مؤثر طول عمر، در جامعه‌های غیرصنعتی نسبت به جامعه‌های صنعتی بیشتر است. این امر تا حد زیادی در مورد تفاوت‌های جنسی در مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی در جامعه‌ها غیرصنعتی صدق می‌کند. اصطلاح ”سرسختی روانشناختی“ در مورد افرادی به‌کار می‌رود که در برابر فشار روانی، مقاوم‌تر هستند و نسبت به افراد دیگر، کمتر مستعد بیماری هستند و به‌طور معمول بر زندگی خود کنترل دارند و در قبال عقیده‌ها و تغییرهای جدید پذیراتر هستند.

منبع: ”روانشناسی مرضی“ ”ایرون جی ساراسون“ ”باربارا آرساراسون“
مترجمان: ”دکتر محمدعلی اصغری مقدم“ ”محسن دهقانی“
سکینه قربان علی‌نژاد
روانشناس و مشاور خانواده
منبع : مجله شادکامی و موفقیت