یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

سیدمحمد


جنسیت: مرد
نام پدر: میرمحمدصادق
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: یک قطعهٔ مذهّب مرصع طلااندازی ، به خط نسخ و رقاع کتابت خوش ، با رقم: کتبه العبد‌الاقل سیدمحمد ابن میر محمدصادق".
منبع : مطالب ارسالی