چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

استفاده از نگهدارنده ها جهت نگهداری گوشت مرغ


تغذیه با آنتی بیوتیك در پرندگان ، می تواند منجر به افزایش مقاومت میكروارگانیسم های مدفوعی در پرندگان شود و میزان كمی آنتی بیوتیك نیز در گوشت پرنده ذخیره می شود . میزان كم آنتی بیوتیك ، در گوشت پرندگان درمان شده با آنتی بیوتیك ، به وسیله پختن از بین می رود .خیساندن مرغهای خرد شده در محلول اسیدهای آلی (استیك ، آدپیك ، سوكسینیك) در ۵/۲= PH مدت زمان نگهداری را افزایش می دهد .بوقلمون را بعضی اوقات در محلول نمك ، شكر و نیترات سدیم ، در C ۳/۳ به مدت چند هفته قرار داده سپس شسته و خشك نموده و بعد از آن دود می دهند . به طور معمول از دود سبك برای دود دادن استفاده می شود . البته این كار بیشتر برای نگهداری طعم صورت می گیرد . درجه حرارتی كه برای دود دادن پیشنهاد می شود ، در حدود C ۶۰-۳/۴۳ و زمان لازم از چند ساعت تا چند روز است .
منبع : مؤسسه مرغداری ایران