پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

بیابان ویکتوریا


بیابان ویکتوریا
منطقه ی خشکی در جنوب استرالیا، واقع در ایالت های استرالیای جنوبی استرالیای غربی. سرزمین لم یزرعی از تپه های شنی و دریاچه های نمکی علف های پراکنده. این بیابان از شرق به غرب حدود ۷۲۵ کیلومتر گسترش یافته و با دشت نورالبور از خلیج بزرگ استرالیا جدا می شود. گروه های مختلفی از بومیان استرالیایی در این بیابان زندگی می کنند.

مهر پویان‌‌
منبع : وبگاه کویرهای ایران