یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۲۲ ژوئیه سال ۱۸۰۲ ـ سالگرد درگذشت بنیادگذار بافت شناسی


۲۲ ژوئیه سال ۱۸۰۲ ـ سالگرد درگذشت بنیادگذار بافت شناسی
فرانسوا زاویا بیشا M. F. Xavier Bichat بافت شناس فرانسوی و بنیادگذار هیستولوژی ( بافت شناسی ) ۲۲ ژوئیه سال ۱۸۰۲ در گذشت. وی موفق به طبقه بندی بافتها تا ۲۱ نوع شد. «بیشا» کاری را آغاز کرد که در طول قرون ۱۹ و ۲۰ تکمیل شده است .
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز