چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

درویش جاوید قزوینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی و شاعر
وی در خارقان قزوین متولد شد. جاوید سیر و سیاحت بسیار کرد. درحین سفرهای خود بعد از رسیدن به سیستان به‌هندوستان مهاجرت کرد و در آن سامان زیست. وی شاعر صوفی‌مسلک بود و قریب پانزده‌هزار بیت شعر در برابر "مثنوی" مولوی به‌ رشته نظم درآورده است.
منبع : مطالب ارسالی