دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

دکترنصرت الله باستان


دکتر نصرت الله باستان در سال ۱۲۸۲ خورشیدی متولد شد .
تحصیلات متوسطه را در دارالفنن و تحصیلات عالیه را در مدرسه طب تهران در سال ۱۳۰۷ خورشیدی به پایان رساند . بعد از آن به پاریس رفت و در دانشگاه بردوو به تحصیلات و ادامه داد و پایان نامه خود را در تنگنابری با درجه ممتاز ، دریافت داشت.
در سال ۱۳۱۵ خورشیدی به ایران بازگشت و عهده دار مشاغل ذیل گردید :
رئیس چشم پزشکی بهداری آموزشگا هها ، رئیس بخش چشم پزشکی بیمارستان شماره ۱ شهرداری و ابن سینا ، رئیس بخش چشم پزشکی بیمارستان وزیری ، استاد کرسی بالینی چشم پزشکی ، استاد و رئیس بخش چشم پزشکی بیمارستان امیر اعلم .
آثار به جا مانده از او عبارتند از :
۱- اورام ملتحمه
۲- بیماری های چشم و درمان آن
۳- بیماری های گوش و حلق وبینی
۴- تراخم
۵- چشم و بیماری های آن
۶- کیمیا پزشکی

نوشته شده سمانه ربانی
منبع : مطالب ارسال شده