یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیک


اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیک
خارش اورمیک شکایتی شایع و عذاب آور در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی است. سروتونین و هیستامین از مدیاتورهای احتمالی این پدیده در نظر گرفته می شوند. گرانیسترون نوعی مهارکننده قوی و انتخابی گیرنده های ۵- هیدروکسی تریپتامین است که مصرف رایج آن در کنترل تهوع حاصل از شیمی درمانی است. مطالعه های چندی در رابطه با تاثیر اندانسترون در خارش اورمیک موجود است و گزارش از یک مورد بهبودی خارش اورمیک با گرانیسترون نیز وجود دارد.
لایق پوران,مجاهدین محمدجواد,امام قلی تبارملک شاه پریسا,ناظمیان فاطمه,شریفی پور فرزانه,واحدیان محمد
منبع : پایگاه اطلاعات علمی