دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

شکست عثمانی ها در کوزوو (در این روز ۲۸ ژوئن)


۲۸ ژوئن سال ۱۳۸۹ (۱۵ ژوئن در تقویم ژولیان) جنگ كوزوو به سود صربها پایان یافت و در این جنگ پرتلفات، مراد اول سلطان عثمانی ها و پرنس لازار رئیس صربها ـ هر دو ـ كشته شدند و در همین روز «بایزید» كه همراه پدر بود سلطان عثمانی ها شد و با صربها صلح كرد و «الیورا» دختر لازار را به زنی گرفت. بایزید بعدا در جنگ با امیر تیمور شكست خورد و اسیر او شد. عثمانی ها در قرن بعد از صربها انتقام گرفتند و در سال ۱۴۵۹ كوزوو را تصرف كردند.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز