پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

جعفرخان


جنسیت: مرد
نام پدر: رسول‌‌خان
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده تار
پدر وی توسط حسام‌‌السلطنه از افغانستان به ‌‌تهران آورده شد و چنگی نام داشت. جعفرخان ، پس از پدر موردتوجه ناصرالدین‌‌شاه بود و بعد از کشته‌‌شدن وی از ایران مهاجرت کرد و به ‌‌استانبول رفت و همان‌‌جا مقیم شد.
منبع : مطالب ارسالی