چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

خدمات عمومی در انگلستان


خدمات عمومی در انگلستان
انگلستـان از رقـابتی تـرین صنایع خدماتی در اروپا برخوردار است وشركت ها و افراد می توانند از دسترسی مستقیم به طیف گسترده ای از ارائه كنندگان خدمات متنوع برخوردار گردند. خصوصی سازی تمام خدمات زیر بنایی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به ارتقاء بازده هریك از این صنایع و كاهش هزینه های مصرف كنندگان صنعتی و خانگی انجامید.
●گاز و برق
Ofgem، اداره بازارهای گاز و برق مسئولیت هماهنگی صنایع گاز و برق انگلستان را برعهده دارد. هدف Ofgem ارائه كیفیت و ارزش به مصرف كنندگان گاز و برق از طریق ترویج رقابت و تعدیل انحصار می باشد.
اطلاعات مربوط به عرضه كنندگان گاز و برق در انگلیس در سایت Ofgem در دسترس عموم قرار دارد.
●آب
Ofwat دفتر خدمات آب، در راستای تضمین كیفیت وخدمات موثر با قیمت مناسب به مشتركان مسئولیت نظارت بر شركت های آب و فاضلاب انگلیس و ویلز را برعهده دارد.
اطلاعات مربوط به خدمات آب و فاضلاب در انگلیس و ویلز در Ofwat در دسترس عموم قرار دارد
اطلاعات مربوط به خدمات آب و فاضلاب در اسكاتلند را می توان از طریق كمیسیونر صنعت آب اسكاتلند دریافت نمود.
اطلاعات مربوط به خدمات آب و فاضلاب ایرلند شمالی، در آژانس مجری خدمات آب در اداره توسعه محلی در دسترس عموم قرار دارد.
●مخابرات
اداره ارتباطات (Ofcom) مسئولیت هماهنگی صنایع ارتباطی در انگلستان را برعهده دارد.
هدف Ofcom تضمین بهترین كیفیت، انتخاب و حفظ ارزش هزینه پرداختی مشتریان در قبال خدمات تلفن ثابت و همراه است. اطلاعات مربوط به خدمات مخابراتی در انگلستان در سایت Ofcom در دسترس عموم قرار دارد.
منبع : زندگی در انگلستان