یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

محمد نانوا خبّاز شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ عابد
تولد و وفات: ( ... )حیات ۱۳۰۵ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پیشۀ وی نانوایی بود و به ‌‌هزل‌گویی علاقه‌ای وافر داشت.
منبع : مطالب ارسالی