یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

ابویَعْلی اسحاق بن عبدالرحمان بن احمد صابونی نیشابوری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۳۷۵ -۴۵۵-۴۵۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مُسنِد ، محدث و عالم
وی برادر شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی نیشابوری است. همانند برادر خود از ابوسعید عبداللّه بن محمد رازی و ابوطاهر بن خُزیمه و حسن‌بن‌احمد مَخلدی و احمدبن محمد قَنطری خفّاف و ابومعاذ شاه و ابوطاهر مخلّص و عبدالرحمان بن ابی شریح هروی و دیگران در نیشابور و هرات و بغداد حدیث شنید. ابویعلی گاه به نیابت برادرش مجلس وعظ برقرار می‌کرد. زاهربن طاهر و ابو عبداللّه فراوی و هبهٔاللّه سیدی و عبیداللّه بن محمد بیهقی از وی حدیث روایت کرده‌اند. عبدالغافر فارسی گوید که ابوعلی شیخی مورد اعتماد ، و بر طریقه صوفیه بود. کتاب "الاجزاء الفرائد العشرهٔ" یا " الاجزاء الفوائد العشرهٔ" از آثار اوست.
منبع : مطالب ارسالی