دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آگاهی احمدی نژاد از ضعف مجلس


آگاهی احمدی نژاد از ضعف مجلس
تعطیلات تابستانی مجلس در حالی به پایان می رسد که این بار احتمالاً با رویدادهای سیاسی مهمی همراه خواهد بود. انتخابات این دوره از مجلس و حضور پررنگ جمعیت کثیری از نمایندگان اصولگرا در مجلس فعلی اگرچه به شکل صوری و ظاهری نشان دهنده تعامل دولت با مجلس انتخابی خود بود اما با گذشت زمان اتفاقات رخ داده در کشور تا حدودی شکل ظاهری تعامل مجلس دولت را متناقض کرده و این تناقض تا حدی پیش رفت که مجلس در مقابل سخنان معاون رئیس جمهوری و ابراز دوستی ایران با مردم اسرائیل برکناری را بهترین گزینه انتخابی برای اسفندیار رحیم مشایی دانستند و مجلس با امضای ۲۰۰ نماینده با جدیت بر حرف خود تاکید کرد. البته مساله ایستادگی نمایندگان بر برکناری مشایی و اصرار بر مطرح کردن آن در جلسه فردا را باید با توجه به سوابق گذشته مجلس هشتم بررسی کرد. این مجلس تا به امروز در مقابل دولت به صورت منفعل عمل کرده و بعید به نظر می رسد چنین مجلسی با این شرایط بتواند درباره این موضوع در برابر دولت قرار بگیرد و تا جایی پیش برود که بتواند یکی از معاونین نزدیک به دولت را برکنار کند چه رسد به آنکه از رئیس جمهوری برای پاسخ به سوال مجلس دعوت شود.
اما این اقدام مجلس را می توان یک موضع گیری سیاسی قلمداد کرد؛ موضع گیری ای که هیچ یک از نمایندگان امضاکننده نامه برکناری مشایی قادر به پایبندی بر ملزومات و تبعات این نامه نیستند و شاید هم به این دلیل است که می توان با جرات گفت هیچ اتفاق خاصی در انتظار مجلس نخواهد بود.
از مجلس این دوره به طور کلی می توان به عنوان مجلسی یاد کرد که فاقد یک انسجام کلی است و آقای احمدی نژاد به خوبی بر ضعف های این مجلس واقف است و یکی دیگر از دلایلی که می توان پیش بینی کرد که اتفاق خاصی در انتظار مجلس فردا نیست، همین است.
البته با وجود شرایط خاص برای انتخابات این دوره از مجلس در واقع نمی توان انتظار معجزه از نمایندگان آن داشت.
اما با همه شرایط پیش آمده فعلی و حل معضل مطرح شده، این مجلس است که می تواند با اقدام جدی و ارائه طرحی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به یک وزارتخانه تبدیل کند و با انجام چنین کاری و ارائه چنین طرحی این سازمان را که امروز از کنترل و نظارت مجلس خارج است، تحت کنترل مجلس درآورده و در این صورت است که فردی که به عنوان متصدی این سازمان بخواهد عمل کند نیازمند رای اعتماد مجلس است و مجلس هم در قبال رای اعتماد خود برای وزیر و کنترل آن می تواند با دست بازتر عمل کند. یکی دیگر از موارد مطرح شده در مجلس اصولگرای فردا، رسیدگی به ضعف های بازی های المپیک در این دوره از مسابقات خواهد بود؛ شکست هایی که بر سر بی تجربگی مسوولان کمیته ملی المپیک در این دوره بر ورزشکاران و ملت ما تحمیل شد. گرچه برخی مسوولان این شکست ها را در بازی های اخیر المپیک به ورزشکاران نسبت دادند اما واقعیت امر این است هنگامی که فردی را که دستی بر ساخت و ساز و تهیه مسکن دارد و حتی سابقه ورزشی در کارنامه کاری خود ندارد، به عنوان مسوول ورزش کشور برمی گزینیم، طبیعی است که باید انتظار چنین بحرانی را هم داشته باشیم.
در مقابل چنین بحرانی، مجلس حداقل کاری که می تواند انجام دهد انتشار بیانیه ای است که در آن بیانیه می تواند واقعیات ورزش ایران را به مردم منتقل کند. این گونه است که می توان نتیجه گیری را در کنار ادعاهای غلوآمیز مدیریت جهان قرار داد. نگاه کلی به مجلس هشتم و منفعل بودن نمایندگان این دوره می تواند حجتی باشد برای مردم تا این بار با دقت نظر بیشتری در انتخابات شرکت کرده و دست به انتخاب نمایندگان خود بزنند. تجربه به ما نشان داده که این مردم هستند که می توانند در موقعیت های گوناگون تکلیف را مشخص کرده و ضعف ها را از بین ببرند.
منبع : نو اندیش