دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

چرا فضای بیرونی تیره به نظر می‌رسد؟


چرا فضای بیرونی تیره به نظر می‌رسد؟
رنگ سیاه معمولا بیانگر فقدان نور است. اما درون منظومه شمسی با نور پرشده است . نور معمولا در خط مستقیم به جلو حرکت می‌کند، مگر اینکه از روی چیزی بازتاب پیدا کند یا بوسیله یک عدسی خم شود.
توجه کنید که شما می‌توانید نور نقطه‌ای یک پوینتر لیزری را ببینید، ولی خود دسته نور را نمی‌بینید. نوری که دسته نور را می‌‌سازد تنها به سوی جلو حرکت می‌کند به جای که پوینتر به سوی آن است نه جایی که چشم در آن قرار دارد.
بنابراین گرچه ممکن است فضا مملو از نور باشد، هیچکدام از این دسته‌های نور به چشم شما نمی‌رسد، مگر اینکه به یک جسم درخشان خیره شوید؛ و از آنجایی که بیشتر جهان خالی است، فضای بیرونی هم تاریک به نظر می‌رسد.
منبع : همشهری آنلاین